ගීත කවීන් පරම්පරාවේ අවසාන පුරුක බන්ධුල නානායක්කාරවසම් - ප‍්‍රවීන රංගන ශිල්පි ජැක්සන් ඇන්තනී

රස හඳුනන සහ රස හඳුනා ගැනීමට වෙර දරන රසික ප‍්‍රවාහයක් බිහි කිරිමට බන්ධුල නානායක්කාරවසම් කියන මේ නිර්මාණකරුවා ගන්නා මේ උත්සහය මා අගය කරනවා - ගායනවේදී සුනිල් එදිරිසිංහ