බන්ධුල නානායක්කාරවසම් කියන නම විශේෂයෙන් අපේ ගීත සාහිත්‍යයේ ඉතිහාසය ලියන ඔනෑම දවසක ඔහු වෙනුවෙන් පරිචඡේද කිහිපයක් වෙන් කරන්න වෙනවා - විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි

ඔබ සිරිපාදේට කොහෙන් නැග්ගත් මුදුනට ගිහාම ඔබට දකින්න වෙන්නේ එකම එක දර්ශනයයි. මේ සේරම එකතු වෙලා නෙලුම් පොකුණේදී ඔබ දකින්නේ එකම එක රෑ ඉර පානයි