හොඳ වින්දනයක් තියෙන හොඳට විදින්න දන්න හැමෝම එන්න බන්ධුල නානායක්කාරවසම් ගේය පද ලාවන්‍යය රෑ ඉර පාන ප්‍රසංගය විදින්න 2017 මාර්තු 10 සවස 6.30 ට නෙලුම් පොකුණ රගහලට - ප‍්‍රවීන ගායක අමල් පෙරේරා

බන්දුල දක්වන තවත් දක්ශතාවය තමයි කලින් තනුව නිර්මාණය කරලා ඒ තනුවට අවශ්‍ය කරන පද ලියන්නට ලැබෙන අභියෝගාත්මක අවස්තා වල ඉතාමත් හරවත් පද මාලවක් අප බලාපොරොත්තු නොව ආකාරයට ඒ ගීතයට ඇතුලත් කිරිම - ආචාර්ය රෝහන වීරසිංහ