අපේ රටේ තරුණ පරපුර රස විඳින "නූතන ගීතය" අද පවතින්නේ අපට අත පෙවිය නොහැකි භාවිතයක යෑයි මට සිතෙයි. අපට නොතේරෙන, අපට නොදැනෙන, අපට ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවන ඉසව්වක පවතින එම ගීතයෙන් ඈත්ව නිහඬව කලක්‌ බලා සිටින්නට අපට පෙළඹ වූ කාරණය එයයි.